Potrebujete EIA?


Staviate, prerábate, developujete alebo zavádzate nové technológie?

Potrebujete posúdenie vplyvov vami navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA)?


Máme pre vás riešenie!

Spoločnosť EnvIdeal, s.r.o., vám ponúka služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
alebo

v prípade záujmu aj komplexné prevedenie celým procesom EIA vrátane účasti na všetkých rokovaniach vyplývajúcich zo zákona, konzultácie s dotknutými orgánmi a poradenstva pre rýchle a úspešné vydanie „Rozhodnutia“ Obvodného úradu životného prostredia, prípadne „Záverečného stanoviska“ Ministerstva životného prostredia SR.